Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.11.2010

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

ZO schvaluje:

 1. Mandátovou a volební komisi Marii Duchečkovou a Zdeňka Stokláska.
 2. Ověřovatele záJiřího Dočekala a Bc.Janu Venclovou.

Návrhovou komisi Mgr.Tomáše Lopoura a Michala Zerzánka.

Zapisovatele Milana Nespěšného.

 1. Program ustavujícího zasedání.
 2. Volbu 1 místostarosty.
 3. souladu s § 84 odst. 2 písm.k), že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 4. Schvaluje 5-ti člennou radu obce
 5. Schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty,členů rady a předsedy výborů.
 6. ZO volí starostku obce Pomezí Věru Chemišincovou nar.15.4.1959 bytem Pomezí 16.
 7. ZO volí místostarostu obce Pomezí Milana Nespěšného nar.30.12.1967 bytem Pomezí 145.
 8. ZO volí členy rady obce Pomezí Jiřího Dočekala
 9.                                                              Mgr.Jiřího Svobodu
 10.                                                              Mgr.Tomáše Lopoura

11. ZO zřizuje 5-ti členný finanční výbor a 7 členný kotrolní výbor.

 1. ZO volí předsedu finančního výboru Martu Zerzánkovou.
 2. ZO volí předsedu kontrolního výboru Marii Duchečkovou.
 3. ZO schválí členy finančního a kontrolního výboru na zasedání ZO dne 1.12.2010
 4. ZOsouladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva: člen zastupitelstva                                                       540,-Kč
 5.                                                       člen rady obce                                                                1840,-Kč
 6.                                                        předseda výboru,komise                                          1660,-Kč
 7.                                                        člen rady obce+předseda komise,výboru          2960,-Kč
 8.                                                      místostarosta                                              7899,-Kč
 9.         Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.Odměna uvolněným
 10.         členům ZO bude poskytována dle§ 71 odst.1 zákona č.128/2000 sb.
 11. ZO schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise na zakázku Kanalizace – poskytnutí bankovního úvěru ve složení:

Věru Chemišincovou ,náhradník Milan Nespěšný

Michal Zerzánek,náhradník Mgr.Jiří Svoboda

Zdeněk Stoklásek,náhradník Marta Zerzánková

       16. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Pomezí a společností

             ČEZ Distribuce,a.s.

       17.ZO schvaluje členy zastupitelstva do školské rady Tomáše Nikla,Mgr.Tomáše Lopoura,

             Petra Němce,Věru Chemišincovou.

       Starostka obce                          Věra Chemišincová

       Místostarosta obce                Milan Nespěšný

       Ověřovatelé zápisu                 Jiří Dočekal

                                                         Bc.Jana Venclová

       V Pomezí 10.11.2010