Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.04.2024 15.05.2024 Veřejná vyhláška OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Lopour Tomáš
12.04.2024 16.05.2024 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj
Lopour Tomáš
12.03.2024 28.03.2024 Veřejná vyhláška MěÚ Polička, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
ČJ:MP/08515/2024 Lopour Tomáš
15.01.2024 31.01.2024 Veřejná vyhláška KÚ Pardubického kraje - opatření obecné povahy
Lopour Tomáš
18.12.2023 03.01.2024 Veřejná vyhláška MěÚ Polička, Stavební úřad rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
ČJ:MP/33848/2023/SÚ/K Lopour Tomáš
14.12.2023 30.12.2023 Obecně závazná vyhláška obce Pomezí č. 1/2023
Lopour Tomáš
29.11.2023 15.12.2023 Veřejná vyhláška MěÚ Polička č.j. MP/32234/2023 opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Lopour Tomáš
21.11.2023 07.12.2023 Veřejná vyhláška KÚ Pardubického kraje odbor živ. prostředí č.j. 93437/2023/OŽPZ
Lopour Tomáš
28.07.2023 02.10.2023 Veřejná vyhláška KÚ pard. kraje
Lopour Tomáš
26.07.2023 10.08.2023 Veřejná vyhláška KÚ Pardubického kraje, odbor dopravy
Lopour Tomáš
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška FÚ č.j. 761445/23/2800-11420-602966
761445/23/2800-11420-602966 Lopour Tomáš
14.04.2023 01.05.2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MP/07865/2023 Lopour Tomáš
13.04.2023 16.05.2023 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj
č.j. 628782/23/2800-11420-602966 Lopour Tomáš
15.12.2022 30.12.2022 OZV 1/2022
Lopour Tomáš
15.12.2022 30.12.2022 OZV 2/2022
Lopour Tomáš
16.11.2022 01.12.2022 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
OÚPom/1048/2022 Chemišincová Věra
07.11.2022 22.11.2022 Opatření obecné povahy
OUPom/1020/2022 Chemišincová Věra
07.11.2022 22.11.2022 Veřejná vyhláška MěÚ Polička
OÚPom/1025/2022 Chemišincová Věra
20.10.2022 04.11.2022 Veřejná vyhláška
OÚPom/0971/2022 Chemišincová Věra
20.09.2022 05.10.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
MP/22478/2022/SÚ/Pu Chemišincová Věra