Mapový portál

Napsal Správce. Publikováno v O obci

Zpřístupnili jsme nový mapový informační systém pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních. Panel na levé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze dále  rozkliknout na podrobnější informace.  V informačním systému rovněž naleznete pasport místních komunikací. Můžete zde i měřit a tisnout.

Geomorava obec 300x148

Znak a prapor obce

Napsal Správce. Publikováno v O obci

Znak obce

Stříbrno-červeně polcený štít, vpravo červený latinský heroldický kříž, vlevo stříbrný lev

pomezi-erb 

Prapor

List tvoří dva svislé pruhy, bílý a červený. V bílém červený středový kříž s rameny širokými jednu šestinu délky listu, v červeném bílý lev

Základním motivem je využití atributů patrona místního kostela sv. Jiří – svatojiřský kříž umístěný na stříbrném poli a figura lva, připomínajícího zakladatele obce Konráda z Lőwendorfu.

Autorem návrhu znaku a praporu je pan PhDr. Zbyšek Svoboda.

Znak a prapor byly obci přiděleny Parlamentem ČR dne 12.července 1999

prapor 

 

Historie obce

Napsal Správce. Publikováno v O obci

Historie obce Pomezí se začala psát před staletími a její vznik je zřejmě těstě spjat se založením města Poličky. Lokátor a zakladatel Poličky Konrád z Leevendorfu zřejmě dle dochovaných historických materiálů nezakládal jen Poličku ale i okolní obce.

mapkaObec Pomezí /v době vzniku Leevendorf/ dostala svůj název po svém lokátorovi . Zde obdržel rychtu se šenkem. První písemné zmínky o obci pocházejí ze 13. století. Podruhé se o obci dovídáme v souvislosti se vznikem litomyšlské diecéze, kde je jmenován kostel v Laubendorfu, to se psal rok 1349. Zřejmě také k tomuto datu patří vybudování kostela v gotickém slohu. Historie kostela sv. Jiří je dlouhá a zajímavá. Svoji současnou podobu kostel získal v roce 1727. Během svého vývoje obec náležela k svojanovskému a bysterskému panství. V roce 1578 bylo v obci vybudováno sídlo, které nechal postavit bratr Jana Bezdružického Zdislav Abdon. Tady již nalezneme nový název obce Limberk.

V roce 1712 se datují první zmínky o vzniku školy, která ještě neměla svoji budovu. Teprve v letech 1874-1875 byla vybudována budova školy. Vyučování bylo německé. První česká menšinová škola byla otevřena až v roce 1921 v provizorních prostorách. Nové budovy se česká menšinová škola dočkala v roce 1938. Po druhé světové válce byly obě budovy opraveny a poslední rekonstrukcí prošly v posledním desetiletí dvacátého století. Složitá situace se zásobováním vodou byla vyřešena v roce 1928-1929, kdy byl uveden do provozu nově vybudovaný vodovod.

Elektrifikace obce byla vyřešena v roce 1948. Důležité rozhodnutí přišlo v roce 1950, kdy byl obci přidělen současný název – Pomezí. Poválečná historie obce je již poměrně dobře zmapována a zaznamenána. Obec procházela a neustále prochází svým vývojem. Největší rozmach začala obec prožívat v 70. letech. Byly vybudovány dva pavilony mateřské školy, postaveny dvě samoobsluhy, zrekonstruován kulturní dům a provedena celková rekonstrukce budovy čp. 4, kde mají své zázemí poštovní úřad, obecní úřad, knihovna, kadeřnictví, digitální telefonní ústředna a dva byty. Celkovou opravou a modernizací prošly i obě budovy základní školy.

Autobusové zastávky se dočkaly modernizace. Nutná byla pro obec výstavba čerpací stanice, vodojemu a vodovodních řadů, oprava asfaltových komunikací, výstavba čistíren odpadních vod u budov v majetku obce, rekonstrukce kulturního domu, přístavba školní kuchyně u základní školy horní, kabelizace telefonní sítě, oprava a budování mostků, demolice a úprava plochy u budovy čp. 5, výstavba dětských hřišť v areálu obou škol a jiné. Celkovou rekonstrukcí a přístavbou prošla hasičská zbrojnice, v roce 2003 byla obec plynofikována a vybudovány dva sportovní areály u ZŠ horní a sportovní areál u ZŠ dolní, kde se nachází fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, sportovní dráha pro hasiče a budova, kde jsou šatny pro sportovce, fitcentrum a bufet. Hřbitov a budovy v areálu hřbitova postupně dostaly novou tvář.

05Je ještě spousta malých i velkých stavebních akcí, které byly v uplynulých letech vybudovány ku prospěchu všech obyvatel obce. Největší a finančně nejnáročnější stavba byla zahájena na podzim roku 2011 a to je výstavba kanalizace, která bude dokončena v září 2013. Od roku 1999 má obec svůj znak a prapor. V roce 2006 získala obec v soutěži Vesnice roku Bílou stuhu za práci s mládeží. Ze získaných finančních prostředků byla vybudována počítačová učebna na II.stupni ZŠ. Poměrně rozsáhlá je v současné době výstavba rodinných domů a z toho vyplývající zvyšující se počet obyvatel obce, který dosáhne v nejbližších dnech 1200 obyvatel.