Mapový portál

Zpřístupnili jsme nový mapový informační systém pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace například o číslech popisných a evidenčních. Panel na levé straně obsahuje mapové vrstvy, které lze dále  rozkliknout na podrobnější informace.  V informačním systému rovněž naleznete pasport místních komunikací. Můžete zde i měřit a tisnout.

Geomorava obec 300x148