Kostel sv. Jiří

kostel sv. JiříPrvní písemná zmínka o kostele se datuje dnem 3.12.1349, kde je uváděn v seznamu kostelů patřící pod litomyšlskou diecezi . Je připomínám jako kostel farní a někdy v té době byl také v gotickém slohu zbudován.

V roce 1727 prošel kostel sv.Jiří přestavbou - vystavěn do tvaru kříže v barokním stylu

 V letech 1996 – 2005 prošel kostel celkovou rekonstrukcí , zejména došlo ke svázání klenby ocelovými lany, aby nedošlo ke zřícení klenby

Kostel sv. Jiří je zapsán v Programu architektonického dědictví a je zařazen na seznam kulturních památek ČR

Kostnice

KostniceAreál kostela sv. Jiří doplňuje kostnice pocházející z 19. století postavená v secesním stylu. Jedná se o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu s dveřním otvorem v severní zdi.

Kostnice je zakomponována do jižní zdi hřbitova.  Interiér je vyzdoben dekorativními malbami. Klenbě vévodí centrální motiv – kryptogram jména Panny Marie.

V letech 2006 – 2007 prošla kostnice celkovou rekonstrukcí za finanční podpory  Pardubického kraje.  Kostnice je zařazena na seznam kulturních památek ČR