Školy

Počet zobrazení
Jméno a příjmení Pracovní pozice Telefon
I.Mateřská škola Pomezí ředitelka – Šárka Kašová DiS 461 729 208
II.Mateřská škola Pomezí ředitelka – Eva Wondráková 461 729 228
Školní jídelna ředitelka – Bc. Jaroslava Kubíková 461 729 517
Základní škola Pomezí ředitelka - Mgr. Nataša Dostálová 461 729 170