Nahoru

Vyhlášky

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

o místním poplatku ze psů

Požární řád obce Pomezí

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

kterou se stanoví části společných školských obvodů mateřských škol

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Pomezí

o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

o obecních symbolech a jejich užívání, znak a prapor obce

 
 
Powered by Phoca Download