Kostnice

KostniceAreál kostela sv. Jiří doplňuje kostnice pocházející z 19. století postavená v secesním stylu. Jedná se o jednoduchou stavbu obdélníkového půdorysu s dveřním otvorem v severní zdi.

Kostnice je zakomponována do jižní zdi hřbitova.  Interiér je vyzdoben dekorativními malbami. Klenbě vévodí centrální motiv – kryptogram jména Panny Marie.

V letech 2006 – 2007 prošla kostnice celkovou rekonstrukcí za finanční podpory  Pardubického kraje.  Kostnice je zařazena na seznam kulturních památek ČR