Zastupitelstvo

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.01.2023 31.01.2023 Usnesení z 3.zasedání zastupitelstva obce
ZO Chemišincová Věra

Majetkoprávní záležitosti

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.01.2023 09.02.2023 Záměr dispozoce s majtetkem obce
Lopour Tomáš
23.01.2023 08.02.2023 Záměr dispozice s majetkem obce
ČJ:OÚPom/0085/2023 Lopour Tomáš

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.03.2022 01.03.2025 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce č.03/2022
Chemišincová Věra
28.02.2022 28.02.2025 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č. 02/2022
Chemišincová Věra
13.07.2021 13.07.2024 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.006/2021
ZO Chemišincová Věra
10.03.2021 10.03.2024 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.003/2021
OÚPom/0187/2020, ZO Chemišincová Věra
08.03.2021 08.03.2024 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č. 004/21
ZO Chemišincová Věra
22.05.2020 22.05.2023 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.06/2020
OÚPom/0187/2020 Chemišincová Věra
10.03.2020 10.03.2023 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Pomezí č.02/2020
ZO Chemišincová Věra

Obecné

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.01.2023 11.02.2023 Opis výsledku hlasování ve volebních okrscích Pomezí
Chemišincová Věra