Výroční zpráva za rok 2012

Napsal Správce. Publikováno v Informace dle zák. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
dle § 18 z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Povinný subjekt : Obec Pomezí, Pomezí 4, IČO: 00277185

a) V roce 2011nebyly podány žádné žádosti

b) Odvolání podáno nebylo.

c) V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

d) Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e) Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

V Pomezí dne 24. ledna 2013