Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

Označení (jednací číslo): OÚPom/0930/2022

Popis (anotace):

Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Modřec


Vyvěšeno: 17.10.2022

Sejmuto: 01.12.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Chemišincová Věra