Záměr dispozice s majetkem obce p.p.č. 918/7, 918/5

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 24.02.2023

Sejmuto: 12.03.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Lopour Tomáš