Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v KN

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 24.02.2023

Sejmuto: 11.03.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových