Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
vsvak-obec-pomezi-00277185-2022.pdf

Vyvěšeno: 26.04.2023

Sejmuto: 31.05.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Lopour Tomáš