Záměr dispozice s majetkem obce p.p.č. 623/1

Označení (jednací číslo): OÚPom/0437/2023, OÚPom/0438/2023

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.05.2023

Sejmuto: 17.05.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Lopour Tomáš