Záverečný účet 2022 - Obec Pomezí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.05.2023

Sejmuto: 07.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Lopour Tomáš