Veřejná vyhláška MěÚ Polička č.j. MP/32234/2023 opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 29.11.2023

Sejmuto: 15.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Lopour Tomáš