Veřejná vyhláška MěÚ Polička, Stavební úřad rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Označení (jednací číslo): ČJ:MP/33848/2023/SÚ/K

Popis (anotace):

Veřejná vyhláška  Městského úřadu Polička, Stavební úřad, Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka. 


Vyvěšeno: 18.12.2023

Sejmuto: 03.01.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Lopour Tomáš