Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.05.2022 01.06.2022 Závěrečný účet SO AZASS za rok 2022
SO AZASS Chemišincová Věra
09.05.2022 25.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné za rok 2021
VHOS a.s. Chemišincová Věra
16.03.2022 31.03.2022 Návrh rozpočtu na rok 2022- Svazek obcí Vodovody poličksko
Vodovody Poličsko Chemišincová Věra
10.03.2022 25.03.2022 Zápis o průběhu jednání
OÚPom/0267/2022 Chemišincová Věra
22.02.2022 09.03.2022 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
OÚPom/0171/2022 Chemišincová Věra
15.11.2021 06.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Mikroregion Chemišincová Věra
15.11.2021 06.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 Kraj Smetany a Martinů
KSM Chemišincová Věra
15.11.2021 01.12.2021 Návrh rozpočtu SO AZASS na rok 2022
SO AZASS Chemišincová Věra
03.11.2021 18.11.2021 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
OÚPom/01010/2021 Chemišincová Věra
12.10.2021 31.10.2021 Střednědobí plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska k veřejnému připomínkování
MAS POLIČSKO Chemišincová Věra
26.07.2021 10.08.2021 Rozhodnutí o uzavírce silnice I.třídy č.34 v úseku Pollička-Svitavy
OÚPom/0693/2021 Chemišincová Věra
26.07.2021 26.08.2021 Oznámení
OÚPom/0694/2021 Chemišincová Věra
10.06.2021 24.06.2021 Závěrečný účet SO AZAAS za rok 2020
SO AZAAS Chemišincová Věra
27.05.2021 31.10.2021 Nařízení Města Poličky č.1/2021
OÚPom/0526/2021 Chemišincová Věra
13.04.2021 28.04.2021 Návrh střednědobého výhledu SO Vodovody Poličsko
Vodovody Poličsko Chemišincová Věra
15.03.2021 13.05.2021 Zápis do I.Mateřské školy Pomezí čp. 283 na šk.r. 2021/2022
I.MŠ Chemišincová Věra
10.03.2021 01.06.2021 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
ČSÚ Chemišincová Věra
29.01.2021 15.02.2021 Usnesení o nařízení další elektronické dražby
OÚPom/0093/2021 Chemišincová Věra
02.09.2020 17.09.2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
OÚPom/0511/2020 Chemišincová Věra
09.06.2020 30.06.2020 Závěrečný účet SMSV Poličsko za rok 2019
SMSV Chemišincová Věra