Rozpočet 2012

Napsal Správce. Publikováno v Financování

Příjmy

DPFO ZČ 1 780,00
DPFO   OSVČ 70,00
DPFO   zvláštní sazba 150,00
DPPO 1 910,00
DPPO za   obce 300,00
DPH 3 760,00
Daň z   nemovitosti 900,00
Komunální   odpad 530,00
Správní   poplatky 1,00
Poplatky   za vyp. šk. látek 5,00
Poplatek   ze psů 22,00
Poplatek   za veřejné prostory 3,00
NI   př.dotace ze st.t.v 515,90
Pronájem   pozemku 81,00
Pěstební   činnost 2 000,00
KD 10,00
Byty-pronájem 60,00
Nebytové   hospodářství 90,00
pohřebnictví 10,00
kadeřnictví 12,00
EKO-KOM 150,00
Příjmy z prodeje pozemku 0,00
Příjmy   z pronájmu kurtů 60,00
               
celkem 12 419,90

 Výdaje

pěstební   činnost 800,00
oprava   míst.komunikací 50,00
ČOV+PD   kanalizace 18 000,00
I.MŠ 272,00
II.MŠ 261,00
957,00
ŠD 5,00
ŠJ 301,00
zpravodaj 10,00
knihovna 18,00
kronika 8,00
rozhlas,televize 5,00
kulturní   dům 100,00
SPOZ 35,00
Provoz   areál.+mzdy kurty 80,00
Dotace   dobrovolným svazkům obcí 27,00
Dotace   nezis. organizacím 10,00
bytové   hospodářství 20,00
veřejné   osvětlení 350,00
pohřebnictví 10,00
komunální   služby 1 100,00
Rekonstrukce   VO a MR 150,00
Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace 2 000,00
charita 10,00
Příspěvek   TJ SOKOL + hokejisté 80,00
KO 700,00
svoz   ost.odpadu 7,00
zeleň 70,00
požární   ochrana 150,00
ZO 1 200,00
činnost   místní správy 1 200,00
pojištění   majetku obce 83,00
Oprava   chodníků u II.MŠ a ŠJ 100,00
Příspěvky   církvím 15,00
Obnova   oken ZŠ dolní 350,00
Zhotovení   ÚPO 300,00
Projekt   Víš,kde žiješ 140,00
celkem

28 974,00

Schodek hospodaření v částce 16 554 100 Kč bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let.

Rozpočet 2013

Napsal Správce. Publikováno v Financování

Příjmy

DFPO ZČ 2 000,00
DFPO OSVČ 65,00
DFPO zvláštní sazba 220,00
DPPO 2 300,00
DPPO za obce 0,00
DPH 4 000,00
Daň z nemovitosti 900,00
Komunální odpad 613,00
Správní poplatky 1,00
Poplatky za vyp. šk. látek 5,00
poplatek ze psů 22,00
poplatek za veřejné prostory 4,00
NI př.dotace ze st.t.v. 211,70
pronájem pozemku 80,00
pěstební činnost 1 920,00
KD 10,00
byty pronájem 60,00
nebytové hospodářství 90,00
pohřebnictví 10,00
kadeřnictví 12,00
EKO-KOM 150,00
úvěr 27 000,00
příjmy z pronájmu kurtů 60,00
celkem 39 733,70

Výdaje

pěstební činnost 800,00
oprava míst.komunikací 1 553,80
ČOV - PD kanalizace 27 000,00
I. MŠ 272,00
II. MŠ 261,00
957,00
ŠD 5,00
ŠJ 301,00
zpravodaj 10,00
knihovna 18,00
kronika 8,00
rozhlas, televize 10,00
kulturní dům 80,00
SPOZ 35,00
provoz areál + mzdy kurty 80,00
dotace dobrovolným svazkům obcí 65,90
dotace nezisk. organizacím 14,00
bytové hospodářství 10,00
veřejné osvětlení 350,00
pohřebnictví 10,00
komunální služby 1 420,00
rekonstrukce VO a MR 165,00
inž.sítě-ZTV-dešť.kanal., komunikace 2 000,00
charita 10,00
příspěvek TJ SOKOL + hokejisté 80,00
KO svoz odpadu 730,00
zeleň 70,00
požární ochrana 150,00
ZO 1 200,00
činnost místní správy 1 200,00
pojištění majetku obce 92,00
oprava oken HZ, ŠJ 150,00
příspěvky církvím 15,00
zhotovení ÚPO 300,00
projekt Technické školky 311,00
celkem 39 733,70

Rozpočet 2011

Napsal Správce. Publikováno v Financování

Příjmy

DPFO ZČ

       1 780

DPFO OSVČ

           70

        

DPFO zvláštní sazba

          150

DPPO

      1 910      

DPPO za obce

           300    

DPH

       3 760  

Daň z nemovitosti

           900        

Komunální odpad

           530  

Správní poplatky

             2

Poplatky za vyp. šk. látek

              5

Poplatek ze psů

            22      

Poplatek za veřejné prostory

              3

NI př.dotace ze st.t.v

           514,8

Pronájem pozemku

            81

Pěstební činnost

       1 500  

KD

           10

Byty-pronájem

           60

Nebytové hospodářství

             90

pohřebnictví

           10

kadeřnictví

             12

EKO-KOM

             80    

Příjmy   z prodeje pozemku

              0

Příjmy z pronájmu kurtů

             60

 

            

celkem

     11 849,8

Výdaje

pěstební činnost

    700

oprava míst.komunikací

         50

ČOV+PD kanalizace

   6 000

I.MŠ

       272

II.MŠ

       248

       925

ŠD

           5

ŠJ

       301

zpravodaj

         10

knihovna

         15

kronika

           8

rozhlas,televize

           5

kulturní dům

       100

SPOZ

         35

Provoz areál.+mzdy kurty

         80

Dotace dobrovolným svazkům obcí

         25

zájmová sdružení

         10

bytové hospodářství

        20

veřejné osvětlení

       310

pohřebnictví

         10

komunální služby

   1 100

Oslavy obce

           0

 

Inž.sítě-ZTV-deš.kanal.,komunikace

   1 300

charita

         10

Příspěvek TJ SOKOL

         70

KO

       600

svoz ost.odpadu

           7

zeleň

         70

požární ochrana

       150

ZO

   1 200    

činnost místní správy

   1 200

pojištění majetku obce

         60

Obnova oken II.MŠ

       100

Příspěvky církvím

       15

Vratka fondu SFRB

         0

 

              

   

celkem

15 011

Schodek hospodaření v částce 3 161 200,- Kč bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let.

Další články...