Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Pomezí konané dne 23.4.2012

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

1.Zastupitelstvo obce schvaluje na základě posouzení a hodnocení nabídek komisí pro posouzení

   a hodnocení na akci „Obnova oken v ZŠ dolní“ pořadí:

   1.JMK Pomezí s.r.o.                   682 311,60 Kč vč. DPH

   2.STAVONA s.r.o.                      809 689,61 Kč vč. DPH

   3.RI OKNA a.s.                         823 599,00 Kč vč. DPH

   Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Věru Chemišincovou uzavřením smlouvy s uchazečem

   JMK Pomezí s.r.o.,569 71 Pomezí 35,IČO:27511413 s cenou 682 311,60 Kč vč. DPH.

2.Zastupitelstvo obce schvaluje opravu vedení obecního rozhlasu a veřejného osvětlení firmou

   CITELUM s.r.o. v částce 65 704,-Kč včetně DPH.

  

Starostka obce                    Věra Chemišincová

Místostarosta obce              Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu            

V Pomezí 23.4.2012