Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Pomezí konané dne 23.11.2011

Napsal Správce. Publikováno v Zastupitelstvo

 1. ZO      bere na vědomí zprávu požárního preventisty pana Miloše Baláše.
 2. ZO      schvaluje smlouvu na pronájem kiosku ve sportovním areálu obce s panem      Liborem Bednářem na jeden rok – příloha zápisu.
 3. ZO      schvaluje pronájem části parcely p.č.10/1.
 4. ZO      bere na vědomí plnění plánu výstavby za rok 2011.
 5. ZO      bere na vědomí plán výstavby obce na rok 2012.
 6. ZO      bere na vědomí zprávu o činnosti kulturní komise a komise životního      prostředí a územního plánování.
 7. ZO      schvaluje plán úkolů RO a ZO na 1.pololetí 2012.
 8. ZO      schvaluje plnění rozpočtu obce k 31.10.2011.
 9. ZO      schvaluje rozpočtové opatření č.13 dle přílohy.
 10. ZO      schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2012.
 11. ZO      schvaluje plán inventarizace obce a inventarizační komise.
 12. ZO      schvaluje vnitřní směrnici o inventarizaci majetku obce.
 13. ZO      schvaluje finanční dar pro starostku obce ve výši 13 000,-Kč.
 14. ZO      schvaluje členy komise na výběrové řízení akce „ZTV pro výstavbu RD za OÚ      Pomezí“ ve složení:Tomáš Nikl,Mgr.Jiří Svoboda,Marie Duchečková.                         Náhradníci:Milan      Nespěšný,Mgr.Tomáš Lopour,Petr Němec.                                             Termín konání 23.11.2011 v 17 hodin.
 15. ZO      schvaluje nákup čistícího stroje pro potřeby kulturního domu za cenu 53      988,-Kč.

Starostka obce                             Věra Chemišincová

Místostarosta obce                       Milan Nespěšný

Ověřovatelé zápisu                      Mgr.Jiří Svoboda

                                                                 Mgr.Tomáš Lopour

V Pomezí 23.11.2011