Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.12.2023 03.01.2024 Veřejná vyhláška MěÚ Polička, Stavební úřad rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
ČJ:MP/33848/2023/SÚ/K Lopour Tomáš
14.12.2023 30.12.2023 Obecně závazná vyhláška obce Pomezí č. 1/2023
Lopour Tomáš
29.11.2023 15.12.2023 Veřejná vyhláška MěÚ Polička č.j. MP/32234/2023 opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Lopour Tomáš
21.11.2023 07.12.2023 Veřejná vyhláška KÚ Pardubického kraje odbor živ. prostředí č.j. 93437/2023/OŽPZ
Lopour Tomáš
28.07.2023 02.10.2023 Veřejná vyhláška KÚ pard. kraje
Lopour Tomáš
26.07.2023 10.08.2023 Veřejná vyhláška KÚ Pardubického kraje, odbor dopravy
Lopour Tomáš
24.04.2023 26.05.2023 Veřejná vyhláška FÚ č.j. 761445/23/2800-11420-602966
761445/23/2800-11420-602966 Lopour Tomáš
14.04.2023 01.05.2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MP/07865/2023 Lopour Tomáš
13.04.2023 16.05.2023 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Pardubický kraj
č.j. 628782/23/2800-11420-602966 Lopour Tomáš
15.12.2022 30.12.2022 OZV 1/2022
Lopour Tomáš
15.12.2022 30.12.2022 OZV 2/2022
Lopour Tomáš
16.11.2022 01.12.2022 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
OÚPom/1048/2022 Chemišincová Věra
07.11.2022 22.11.2022 Opatření obecné povahy
OUPom/1020/2022 Chemišincová Věra
07.11.2022 22.11.2022 Veřejná vyhláška MěÚ Polička
OÚPom/1025/2022 Chemišincová Věra
20.10.2022 04.11.2022 Veřejná vyhláška
OÚPom/0971/2022 Chemišincová Věra
20.09.2022 05.10.2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
MP/22478/2022/SÚ/Pu Chemišincová Věra
31.08.2022 15.09.2022 Veřejná vyhláška
OÚPom/0811/2022 Chemišincová Věra
22.08.2022 06.09.2022 Veřejná vyhláška
OÚPom/0784/2022 Chemišincová Věra
11.08.2022 26.08.2022 Veřejná vyhláška
OÚPom/0747/2022 Chemišincová Věra
08.08.2022 23.08.2022 Veřejná vyhláška
OÚPom/0725/2022 Chemišincová Věra